#

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi

“Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi”nin (Elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi) temel amacı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması olduğu kadar işletmelerin faaliyetlerini de olumsuz yönde etkileyecek olası elektriksel kazaların önlenmesi yoluyla da işletmelerin üretimlerindeki sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Elektrik tesisatı kontrolü ve uygunluk belgesinin verilmesi kapsamında; Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar, Sigorta Kutuları, Makine ve ekipman elektrik hatları, Prizler, Jeneratör, Kompresör, Hidrofor Pompaları vb. statik noktalar ile Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesislerinin kontrolleri yapılır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Topraklamalar Yönetmeliği bağlamında Elektrik Tesisatı uygunluğu için yılda en az 1 defa olmak üzere tesisatın yetkili teknik personellerce denetlenerek kontrol raporunun hazırlanarak uygunluk belgesinin verilmesi zorunludur.

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Bünyesinde Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler bu ölçümleri kendileri yaptırabileceği gibi o yıl için geçerli EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis (Elektrik SMM) Belgesi sahibi gerçek kişilerden hizmet alabilir veya Elektrik Mühendisleri Mühendisleri Odasından talepte bulunabilirler. Ancak bazı durumlarda çeşitli kamu kurumları bu ölçümlerin kurum dışından mühendisler tarafından yapılmasını talep edebilirler.

İç Tesisat Kontrolleri kapsamında; Yalıtım direnci, Faz-Nötr Çevrim empedansı, Faz-Toprak Çevrim Empedansı, Artık Akım Koruma Düzeneği Açma Zamanı (RCD Time), Artık Akım Koruma Düzeneği Açma Akımı ve Koruma Hattı Süreklilik ve Topraklama direnç ölçümleri ile Gözle Kontrol ve Fonksiyon Testleri yapılmalıdır.

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı

  • Sigortalar, şalterler, artık akım koruma düzenekleri, prizler vb. elektriksel elemanların kontrolü
  • Artık akım koruma düzenekleri testleri (Açma akımı ve Süresinin tespiti)
  • Gerilim düşümleri ölçümü
  • Panolarda güvenlik kontrolü ve panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitelerinin ve ilgili bağlantıların kontrolleri
  • Panolardaki, tek hat şeması, etiketlendirmelerinin, elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
  • Pano ve sigorta kutularındaki kabloların, renk kodlamasının kontrolü
  • Pano topraklama ve nötr baralarının kontrolü
  • Topraklama iletkeninin süreklilik kontrolü ve topraklama ölçüm kontrolleri, izolasyon direnci ölçümleri şeklindedir.