#

GES Çatı Sistemleri

Çatı Üstü Güneş Enerji Sistemleri

Yeni çıkan yasaya göre ev, iş yeri ve apartman çatılarında güneş enerjisi sistemleri kurulabilecek ve elektrik üretilebilecek. Üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası ise devlete satılabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun çıkardığı yönetmelikle 10 KW ve altındaki güçte çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu kolaylaştırıldı.

Eğer çatıda sistemin kurulması için uygun boş alan varsa sistem kurulur ve aboneler kendi elektriklerini kendileri üretir. Üretim fazlalarını da devlete satarak kazanç elde edebilir. Üstelik son çıkarılan torba yasayla, konutların cephe ve çatılarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan elektrik üretimi vergiden de muaf tutulacak. Ancak üretim tesisinin kurulum gücünün 10 kilovatı geçmemesi gerekir. Kendi enerjisini üretip satanların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülükleri de olmayacaktır.

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santralinin Avantajları Nelerdir?

  • Evin çatısında kullanılmayan alan değerlenmiş olur,
  • Yenilenebilir enerji olması diğer enerji türlerine göre daha etkin ve sağlıklıdır.
  • Güneş enerjisi ile doğaya ve canlılara asla zarar verilmemiş olur.
  • Güneş enerjisi sınırsız olduğu için enerjinin kullanımı sürekli ve garantili olur.
  • Elektrik enerjisinde yaşanan fiyat değişimlerinden etkilenilmez.
  • Kendi elektriğini ürettiği için büyük bir maliyet avantajı sağlanmış olur.
  • Enerjiye ihtiyaç duyulan bölgelerde enerji nakli veya taşıma gerektirmediğinden herhangi bir enerji kaybı yaşanmaz ve maliyet sıfırlanmış olur.

Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Nasıl Kuruluyor?

Çatı üstü güneş enerji santrali için profesyonel firmalar çatıda keşif çalışması yapar, sistemin kurulacağı alanın büyüklüğünü, gölge durumlarını, çatının taşıma kapasitesini ve çatının yönünü belirleyerek uygun çözümleri hazırlar ve hangi teknikle montaj yapılacağını tespit eder. Özel aparatlar ve tekniklerle kurulan santral, yıllarca hava şartlarından etkilenmeden sağlam kalır ve enerji üretimi için kullanılır.

Sayılar Mühendislik olarak bu konuda sektörün en iyileri ile partnerlik yapmaya çalışıyor ve kurulan santrallerde enerji üretiminin en verimli ve uygun şekilde yapılmasından emin oluyoruz. Ayrıca santral kurulumunda bina estetiğini de göz önüne alınması ve bina estetiğine şıklık kazandıran projeler olması için gayret gösterilmesine dikkat ediyoruz Çatı üstü güneş enerjisi santrali sayesinde elektrik giderleriniz sıfırlanabileceği gibi ürettiğiniz elektriği satarak ek kazanç da elde ediyorsunuz. En önemlisi de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sunuyorsunuz.

Bilindiği gibi kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil atıklarla elde edilen enerjiler çevre kirliliği yaratıyor. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri fosil atık kaynaklarından enerji elde edilmesidir. Bu kaynaklar ayrıca tükenebilir kaynaklardır. Uzmanlara göre 50 yıl gibi bir sürede yenilenemez enerji kaynakları tükenecektir. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkeler hızla yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etmeye başlamıştır. Güneş, rüzgar, su, dalga gibi yenilenebilir enerji kaynakları tükenmez. Ayırca temizdir ve doğaldır. Çatı üstü güneş enerji sistemleri ile enerji elde edilmesi en ekonomik uygulamadır. Bu nedenle tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde de devlet bu sistemleri teşvik ediyor ve yaygınlaşmasını istiyor. Dünyanın geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına bağlıdır. Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir ve kurulacak sistemle bir apartman yılda 10 bin liraya kadar enerji üretebilir.

Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Kurmak İçin Atılacak Adımlar

Binalarda çatı üstü güneş enerji paneli için ruhsat gerekmiyor. Yeni yönetmeliğe göre çatısına enerji paneli kurmak isteyenlerin şebeke işletmecisi olan elektrik dağıtım şirketine başvurması gerekiyor. Güneş enerjisi üreten sistem tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanıyor. Toplu konut projelerinde konutların elektrik ihtiyaçları bu sistemle karşılanırken, tüketim fazlası elektrik satılarak apartman giderleri de karşılanıyor. Lisanssız güneş enerjisiyle elektrik tip şartnamesine göre santral projelerinden tasarım uygunluk ve kabul işlem ücreti alınmıyor. Böylece yüksek dosya masraflarıyla karşılaşmıyorsunuz.

Çatı üstü güneş enerji sistemleri ülkemizde yeni uygulanmaya başladı ve teşvikler ve destekler sayesinde hızla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu uygulama çok daha ileri düzeydedir. Daha temiz bir dünyada yaşamak ve enerji maliyetlerini düşürmek için çatı üstü enerji santralleri en ileri teknoloji olarak gelişiyor.

Özetle …

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan taslağa göre 10 KW’ye kadar üretim yapan güneş enerjisi panelleri ile üretilen enerjinin satılabilmesi mümkün . Yani Türkiye’de herkes işyerinin, evinin çatısına veya kendi arazine kuracağı güneş paneliyle elektrik üretebilir ve fazlasını da satabilir. Apartmanlar ve siteler de elbette bu işe dahil olup daire sahipleri arasında gelir paylaşımı yapabilir fakat birden fazla kullanıcının bulunduğu apartman, site gibi yerler için noter onayı gerekmektedir.